E - newsletter subscribe :

 
Winter
SWEET JEJU 5 DAYS
เกาะเชจู : โขดหินยงดูอัม : ปราสาทแก้ว : พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล๊อค : ปราสาทช๊อคโกแล๊ต :
ยอดเขาชงซัน : หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ : สวนส้ม : TEDDY BEAR MUSEUM : ถนนพิศวง :
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ : โซลทาวเวอร์ : คลองชองเกชอน : เมียงดง : ตลาดทงแทมุน

ราคาทัวร์เกาหลี  38,900  บาท

HARMONY JEJU SPRING
เกาะเชจู : โขดหินยงดูอัม : ปราสาทแก้ว : พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล๊อค : ปราสาทช๊อคโกแล๊ต
โรงถ่ายตำนานจอมเทพกษัติรย์ : ยอดเขาชงซัน : สวนส้มไร้เมล็ด : วัดยัคชอนซา :
TEDDY BEAR MUSEUM : ถนนพิศวง : เกาะนามิ : หมู่บ้านฝรั่งเศส : อุทยานแห่งชาติโซรัตซาน :
อาบน้ำแร่ Aqua World : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ : พระราชวังเคียงบ๊อค : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน :

ราคาทัวร์เกาหลี  44,900  บาท

เจาะลึกเกาหลี 10 วัน 
ซางซูเฮิร์บแลนด์ : ช้อปปิ้งดงซองโน : วัดดงฮวาซา : โรงงานไวน์ : เมืองเคียงจู : วัดบูชุกซา : วัดถ้ำซ็อคคูรัม
วัดพูลกุกซา : อุทยานทูมูลี : หอดูดาว CHEOMSEONGDAE : สวนสาธารณะยงดูซาน : พูซานทาวเวอร์
ตลาดชากัลชิ : สะพานควันอัน : เกาะเชจู : ยงดูอัม : ถนนโทแกบิโดโร : ปราสาทช็อคโกแลต
TEDDY BEAR MUSEUM : ยอดเขาชงซัน : หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ : สวนส้ม : Trick Art MuSeum 

ราคาทัวร์เกาหลี  53,900  บาท

Page 1 / 1 of 3 Records
1
 
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l