E - newsletter subscribe :

 
 ROMANTIC SKY
เกาะนามิ : รถไฟสายโรแมนติก (SEA TRAIN) : ฟาร์มแกะ : กิมจิแลนด์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  : 63 WAX MUSEUM : พระราชวังถ็อคซูกุง คลองชองเกชอน : ช้อปปิ้งเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดที่ เมียงดง และ ทงแทมุน

พิเศษ ชมโชว์ ตลก มันส์ ฮา ซ่าส์ FANTA STICK ที่ Discovery Korea ที่เดียวและที่แรก
พร้อม วาไรตี้เมนูบุฟเฟ่ต์ และ ขาปูยักษ์

โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE)

กำหนดการเดินทาง
ดือนกรกฎาคม 2-6 / 7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 28 ก.ค.-1 ส.ค. / 30 ก.ค.-3 ส.ค. 53
เดือนสิงหาคม 4-8 / 6-10 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-30 สิงหาคม 53
วันที่แรก กรุงเทพฯ : กรุงโซล
21.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินโคเรียนแอร์ (KE) ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง เกาะนามิ : รถไฟสายโรแมนติค (SEA TRAIN)
00.30 บินลัดฟ้าสู่สาธารณะรัฐเกาหลีโดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) KE 654 (หรือ KE652 22.40-06.00) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.50  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน นำท่านลงเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะนามิ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีอันโด่งดังไปทั่วเอเชีย “เพลงรักในสายลมหนาว” (Winter Love Song) สัมผัสวิวทิวทัศน์อันสวยงามรอบเกาะ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับแนวทิวสนสองฝั่งทางเดิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคังนึง จังหวัดคังวอน สถานีรถไฟ  JEONGDONGJIN เพื่อขึ้น รถไฟสายโรแมนติก (SEA TRAIN) รถไฟแห่งทะเลตะวันออก ที่ได้ลงบันทึกใน GUINNESS BOOK OF WORLD ว่า เป็นรถไฟสายที่ติดทะเลมากที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วเกาหลี เรื่อง SAND GLASS  เก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศแบบโรแมนติก สัมผัสวิวแห่งทะเลตะวันออก หาดทรายสีขาว บนโบกี้ SEA TRAIN สุดพิเศษ
เย็น รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  APENSIA RESORT  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ฟาร์มแกะ : กิมจิแลนด์ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ : ช้อปปิ้งทงแทมุน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแกะ (Daegwallyeong Sheep Farm) ด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขา ฟาร์มแกะแห่งนี้จึงมีขอบเขตกว้างถึง 155 ไร่ ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่ 860-950 เมตร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่ต้องไปไกลถึงนิวซีแลนด์  ชมแกะมากกว่า 200 ตัว “แกะ” สัตว์ที่มีขนปุกปุยน่ารัก พร้อมชมสาธิตวิธีการตัดขนแกะ และให้อาหารแกะ ฟาร์มแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง  A Man Who Went to Mars  และ ซีรีย์อันโด่งดัง  Autumn In My Heart
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่า “กิมจิ” เกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ และนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย  เชิญร่วมเปิดประสบการณ์การทำกิมจิ อาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ทุกครั้งไป กิมจิมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านได้ฝึกลองทำกิมจิและได้ชิมด้วยฝีมือของท่านเอง พิเศษ!! เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ฟรี !!  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVAL WORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระกานตา สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:ชมสวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:ชมสวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:ชมสวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:ชมสวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ที่มีอายุกว่า15 ปี
นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแทมุน ท่านสามารถเลือกซื้อ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด เครื่องหนัง ได้ที่ Migliore, Doosan Tower, Hello apM, Cerestar, Designer Club  
เย็น รับประทานอาหารเย็น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL หรือ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ COSMETIC SHOP : DONGWHA DUTY FREE : ช้อปปิ้งเมียงดง : 63 WAX MUSEUM : FANTA STICK SHOW
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย นำท่านสู่  DONGWHA DUTY FREE ช้อปปิ้งปลอดภาษี ที่มีสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า รวมถึงกล้องถ่ายรูป  โทรศัพท์มือถือ Samsung, LG ให้ท่านอิสระเลือกซื้ออย่างเต็มที่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านสู่ เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี พบเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดได้ที่นี้ ตั้งแต่สิ้นค้าแบรนด์เนมที่นิยม เช่น Evisu, Levi’s, Polo, Guess, Onitsuka Tiger, Puma, American Apparel, Gap รวมถึง เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลี เช่น Etude House, Skin Food, Han Ski, The Face shop  ตลอดจนถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ  Krispy Kreme Doughnuts หลากหลายให้เลือกลิ้มลอง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่
เย็น รับประทานอาหารเย็น 
นำท่านสู่ 63 Tower เพื่อชม 63 WAX MUSEUM   ชมและสัมผัสพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่ท่านจะได้พบกับบุคคลและศิลปินดังระดับโลก เช่น  Matsuzaki Satoru, U.S. President OBama, Lincoln,  Marilyn Monroe, James Dean, David Backham ฯลฯ พร้อมพิชิต Harror Hall และ ดูหนังพาโนรามา  5D รอบทิศ จากนั้น นำท่านเข้าชม สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ตลก มันส์ ฮาส์ FANTA STICK SHOW เฉพาะที่ Discovery Korea ที่เดียวและที่แรก นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL หรือ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศูนย์โสม : คลองชองเกชอน : พระราชวังถ็อคซูกุง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า นำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กม.ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง หนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอลซาน (1454-1488) ซึ่งเป็นพี่ชายของกษัตริย์ซองจอง แต่ในยุคสมัยของกษัตริย์องค์ต่อมาได้ใช้เป็นพระราชวังหลัก โดยเฉพาะในยุคของกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 กษัตริย์ซุนจองซึ่งเป็นโอรสและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายได้พระราชทานชื่อพระราชวังนี้ซึ่งเรียกในปัจจุบันว่า ถ็อกซูกุง (ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง) ด้วยความหวังว่าพระราชบิดาจะทรงพระชนม์ยืนยาว ชมการแสดงการเปลี่ยนเวรยามของราชองค์รักษ์ของราชวงศ์โชซอนว่ามีความเป็นระเบียบและสวยงามมากเพียงใด
จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ก่อนอำลาเกาหลีพาท่าน แวะ ร้านละลายเงินวอน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝากได้อีกรอบ อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย  ช้อกโกแลตสโตน ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.30 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE 653 (หรือ KE651 17.35-21.10)บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. บริการ โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
3. บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี(ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
4. บริการ พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
5. บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
6. บริการ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น หน้าต่างๆให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่ม
7. บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
8. บริการ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
อัตราค่าบริการ :

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน   34,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   34,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม   33,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  32,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   5,900.-
หมายเหตุ :
- ในกรณีต้องการเลื่อนตั๋วขากลับ เพิ่ม ท่านละ 2,000.- บาท
- ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตั๋วเครื่องบินแล้ว ลดราคาจากค่าทัวร์ข้างต้น ท่านละ 15,000 บาท
- ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l