จองด่วน !! ต้อนรับสงกรานต์ เที่ยวเกาหลีฟรุ้งฟริ้ง โปรแกรม SONGKRAN COLORFUL KOREA วันที่ 10–14/11–15 เม.ย.58 ราคาเพียง 42,900 โทรด่วน 02-694-0261-6บริษัททัวร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
นำเสนอเส้นทางท่อง
เที่ยวเฉพาะประเทศเกาหลี   มุ่งเน้นการบริการ   และ
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสำคัญ  อีกทั้ง  ยังได้รับ
ความไว้วางใจจากองค์กร  หน่วยงาน บริษัทต่างๆ ให้
จัดกรุ๊ปเหมา เดินทางแบบหมู่คณะ   และได้รับรางวัล
Top Agents Award ปี 2009
จาก Korean Air
สายการบินแห่งชาติเกาหลี
แพ็คเกจทัวร์


 
ทัวร์เกาหลี: KOREA HANSA ฉลองสงกรานต์ 
เกาะนามิ RAILBIKE ป้อมฮวาซอง
วัดวาวูจงซา SUWON SHOPPING STREET
ไร่สตรอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมซากุระ “เกาะยออิโด” หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
บลูเฮาท์ พระราชวังเคียงบ็อค คลองชองเกชอน
โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ช้อปปิ้งที่ ทงแทมุน และ เมียงดง
ราคาทัวร์เพียง : 32,900 บาท
Download
ทัวร์เกาหลี: SONGKRAN COLORFUL KOREA 
เกาะนามิ วัดชินฮึนซา โซรัคซาน
อาบน้ำแร่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บลูเฮ้าส์
พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
คลองชองเกชอน TRICK ART MESUEM
SEOUL TOWER เกาะยออิโด กิมจิแลนด์
ช้อปปิ้งที่ ทงแทมุน และ เมียงดง
ราคาทัวร์เพียง : 42,900 บาท
Download
ทัวร์เกาหลี: ROMANTIC SPRING 
RAIL BIKE ฟาร์มแกะ พร้อมทำชีสสดๆจากฟาร์ม!!!
กิมจิแลนด์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วัดโชเกซา
พระราชวังชางด็อกกุง TRICK ART MESUEM
จัตุรัสควางฮวามุน คลองชองเกชอน
ช้อปปิ้งที่ ทงแทมุน เมียงดง และฮงอิก
ราคาทัวร์เพียง : 34,900 บาท
Download
ทัวร์เกาหลี: COLORFUL KOREA 
เกาะนามิ วัดชินฮึนซา อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี…ฟรี! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบ็อค คลองชองเกชอน
TRICK ART MESUEM SEOUL TOWER
กิมจิแลนด์ ช้อปปิ้งที่ ทงแทมุน และ เมียงดง
ราคาทัวร์เพียง : 35,900 บาท
Download
ทัวร์เกาหลี: SPRING SHOCK PRICE 
เกาะนามิ TEDDY BEAR FARM วัดชินฮึนซา
โซรัคซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก บลูเฮาท์
พระราชวังเคียงบ็อค คลองชองเกชอน
โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ทงแทมุน และ เมียงดง
ราคาทัวร์เพียง : 29,900 บาท
Download


Page 1 of 7 reccord 

 1 2 >