E - newsletter subscribe :

 
 
มารู้จักเกาหลีใต้กัน
1) การปกครอง ศาสนา ธงชาติ ฮันบก
2) กรุงโซล
3) การเดินทางในกรุงโซล
4) Seoul Subway
5) ข้อปฏิบัติ 10 อย่างเมื่อต้องใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน
6) รถโดยสารประจำทาง
7) เมียงดง
8) นัมแดมุน
9) ทงแดมุน
10) อีแทวอน
11) มหาวิทยาลัยฮงอิก
12) บริเวณรอบซินชน อับกุจอง-ดง
13) คังนัม
14) อับกุจอง-ดง
15) อินซาดง
ชื่อทางการ สาธารณรัฐเกาหลี (ROK)
เมืองหลวง กรุงโซล
ภูมิประเทศ

คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร(612 ไมล์) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์)ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิต และหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลี อยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร เกาหลีใต้ประกอบด้วย 9 จังหวัด กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วย เมืองใหญ่ 6 เมือง คือพูนซาน แทกู อินชน ควางจู แทจอน และ อุลซาน


ประชากร 48 ล้านคน

 


ภูมิอากาศ
ประเทศเกาหลีมีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีสี่ฤดูที่แตกต่างกันดังนี้
“Four Season”
ฤดูใบไม้ผลิ ปลายเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
ฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
ฤดูใบไม้ร่วง ปลายเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ
 
การปกครอง
เกาหลีใต้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีทุก 5 ปี และประธานาธิบดีสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นาย อี เมียง บัค
ศาสนา
ประเทศเกาหลีให้ความเคารพต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังนั้นจึงมีทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื้อ การนับถือลัทธิประเภททรงเจ้าบูชาผี นอกจากนี้ศาสนาคริสต์ยังเข้ามาในศตวรรษที่ 18
ธงชาติ
ธงชาติของเกาหลีมีชื่อเรียกว่า แทกึกกี้ ลวงลายของธงบอกถึงสัญลักษณ์ หยิน–หยาง ตามหลักปรัชญาตะวันออก รูปวงกลมตรงกลางธง แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน คือ ส่วนที่เป็นสีแดง หมายถึง พลังในเชิงบวกหรือหยาง สวนล่างสีน้ำเงิน หมายถึง พลังในเชิงลบหรือหยิน พลังทั้งสองเมื่อรวมกัน หมายถึง สมดุลยภาพ และการสมานสามัคคีอันไม่รู้จบ วงกลมนี้ล้อมรอบ ด้วยสัญลักษณ์ 4 อย่าง อยู่ที่แต่ละมุม คือ สวรรค์ โลก ไฟ และน้ำ
ดอกไม้ประจำชาติ
ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน ดอกไม้ชนิดนี้ ไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่น คือสามารถทนสภาพอากาศที่เลวร้าย และศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ความหมายของคำว่า มูกุงฮวา มาจากรากศัพท์ มูกุง ซึ่งหมายถึง ความเป็นอมตะ ของประวัติศาสตร์เกาหลี ความมุ่งมั่น และความอดทนของ ชาวเกาหลี
ฮันบก

เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพันๆ ปี ก่อนวัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามา หญิงชาวเกาหลี จะสวมชุดฮันบกเป็นประจำ ปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ

 
กรุงโซล

การเดินทางในกรุงโซล

Transportation Information

Taxi
การเดินทางไปไหนมาไหนโดยรถแท็กซี่เป็นที่นิยมในเกาหลี ซึ่งสามารถเรียกหาได้ทั่วไป บริการ 24 ชั่งโมง ราคาค่าโดยสารก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของรถและเวลา รถแท็กซี่ที่นี้มีอยู่ 3 แบบ ดังนี้
1. Regular Taxies (แบบธรรมดา)
Regular taxies สีของรถจะเป็นสีเงิน หรือสีขาว และจะมีป้ายไฟคำว่า Taxi อยู่ข้างบน ถ้าไฟเปิดนั้น หมายถึงว่าพร้อมรับผู้โดยสาร ระบบค่าโดยสารใช้มิเตอร์ โดยจะเริ่มค่าโดยสารที่ 1,900 วอน และจะเพิ่มขึ้นอีก 100 วอน ทุกๆ 168 เมตร หรือ 41 วินาที ซึ่งช่วงเวลา เที่ยงคืน ถึงตีสี่ ค่าโดยสารจะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีก 20% โดยจะเริ่มที่ 2,280 วอน
2. Deluxe Taxies
รถจะเป็นสีดำคาดเหลืองและมีคำว่า Deluxe Taxi เขียนอยู่ด้านข้างของรถ ค่าโดยสารจะเริ่มที่ 4,500 วอน สำหรับ 3 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้น 200 วอน ทุกๆ ระยะ 250 เมตร หรือ 50 วินาที Deluxe Taxi จะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม ในกรณีที่ใช้บริการตอนกลางคืน โดยปกติแท็กซี่ประเภทนี้จะรอให้บริการตามโรงแรมต่างๆ และสถานีขนส่ง terminal ต่างๆ
3. Call Taxies
เป็นบริการของ Regular Taxi และ Deluxe Taxi โดยสามารถโทรเรียกให้มารับยังสถานที่นั้น จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ระบบ Call Taxi มีบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร


Free Interpretation : 080-840-0505 หรือ 017-200-3000
(English, Japanese, Chinese)
 
Seoul Subway www.seoulmetro.co.kr
การเดินทางโดยรถไฟใต้ดินในกรุงโซล ค่อนข้างสะดวกสบาย เนื่องจากมีระบบรถไฟใต้ดินที่ดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพสูง ชื่อสถานี และเส้นทางต่างๆ มีแผนที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ การซื้อตั๋วก็ทำได้ง่ายโดยสามารถซื้อผ่านเครื่องขายตั๋ว หรือ ซื้อผ่านพนักงานขายตั๋วจากเคาเตอร์ของแต่ละสถานี

สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซล ถูกแบ่งออกเป็น 8 สาย เชื่อมต่อรอบกรุงโซล และยังมีสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อไปยัง เมืองสำคัญต่างๆ ได้อีกด้วย โดยปกติคนเกาหลีจะใช้ การเดินทางโดยเรียกตามสาย เช่น สาย 1, สาย 2 สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดของเส้นทางต่างๆ ได้โดยจากการแบ่งสีของแต่ละเส้นทางไว้ เพื่อความสะดวก ในการเดินทางดังนี้

Color
Number

Start --> End

Operator

 

dark blue
Line 1

Soyosan -->Incheon, Cheonan
City Hall, Seongsu,
Sindorim --> City Hall,
Sinseol-dong, Kkachisan
 

green
Line 2

City Hall, Seongsu,
Sindorim --> City Hall, Sinseol-
dong, Kkachisan

Seoul Metro (except Kkachisan. SMRT runs Kkachisan staion.)
 

orange
Line 3

Daehwa --> Suseo

Seoul Metro (Jichuk-Suseo) /
Korail (Jichuk-Daehwa)
 

blue
Line 4

Danggogae --> Oido

Seoul Metro (Danggogae-Namtaeryeong) / Korail (Seonbawi-Oido)
 

purple
Line 5

Banghwa -->Sangil-dong,
Macheon

SMRT
 

brown
Line 6

Eungam -->Bonghwasan

SMRT
 

olive
Line 7

Jangam -->Onsu

SMRT
 

pink
Line 8

Amsa -->Moran

SMRT
 

lemon Bundang Line

Seolleung -->Bojeong

SMRT
 

aqua
Yongsan-Deokso Line

 
 
 
 
ข้อปฏิบัติ 10 อย่างเมื่อต้องใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน
1.
กรุณาเปลี่ยนระบบการทำงานโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้เป็นระบบสั่น และลดระดับเสียงชั่วคราว
2.
โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งให้แก่ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และงดใช้ลิฟต์
3.
กรุณาลดการใช้เสียงขณะพูดคุยและลดระดับเสียงเพลง
4.
เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ กรุณาอย่ากางหนังสือพิมพ์มากเกินไปจนรบกวนผู้อื่น และมิควรนั่งขัดสมาธิ
5.
ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสานีรถไปใต้ดิน
6.
ประตูจะปิดตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงสถานีถัดไป
7.
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในบริเวณสถานีรถไฟใต้ดิน
8.
กรุณาให้ผู้โดยสารออกจากขบวนให้หมดก่อน แล้วจึงเข้าได้
9.
กรุณายืนต่อแถวเป็นสี่แถวเพื่อป้องกันการเบียดเสียด
10.
ห้ามนอนบนเก้าอี้หรือปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นภายในบริเวณรถไฟใต้ดิน
ราคาค่าโดยสารรถไฟใต้ดินขึ้นอยู่ว่าจะซื้อเป็นเงินสด
หรือ T-Money Card (Transportation Card)
ค่าโดยสาร
(สำหรับ 12 กิโลเมตร)
อายุ 19 ปี
ขึ้นไป
13-18 ปี
7-12 ปี

Transportation Card

900
วอน

640 วอน
(80% จากราคาผู้ใหญ่)

450 วอน
(50% จากราคาผู้ใหญ่)

เงินสด

1,000
วอน

1,000 วอน
(ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก)

500 วอน
(50% จากราคาผู้ใหญ่)
 
รถโดยสารประจำทาง
รถบัสที่วิ่งอยู่ในกรุงโซลทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีน้ำเงิน, เขียว, แดง และเหลือง
สีน้ำเงิน
วิ่งบนถนนหลัก (Main Line) โดยจะวิ่งเชื่อมพื้นที่รอบนอก เข้ากับพื้นที่ในชุมชนของกรุงโซล
สีเขียว
วิ่งวนรอบๆกรุงโซล (Branch Line) โดยจะวิ่งเชื่อมถนนย่อยๆ เข้าด้วยกัน
สีแดง
เรียกกันว่า ชวาซก วิ่งเชื่อมพื้นที่ชุมชน กับศูนย์กลางกรุงโซลที่เพิ่งเกิดขึ้น (Wide Area) เน้นที่เมืองรอบนอกในเขตตัวเมือง
สีเหลือง
วิ่งวนอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลาง (Circular Line) เชื่อมย่านธุรกิจเข้าด้วยกัน
ระบบค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับระยะทาง โดยไม่ขึ้นกับประเภทของรถ และระยะเวลาในการเดินทาง

สำหรับระยะทางเบื้องต้น 10 กิโลเมตรแรก หรือน้อยกว่า
สำหรับระยะแต่ละกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น

ค่าโดยสาร 800 วอน
ค่าโดยสาร 100 วอน
เมียงดง
เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่น ชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้ และห้างสรรพสินค้าชินเซเก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ขายเครื่องแต่งกาย สำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง เป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อ นักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟ และร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหาร ได้ก่อนไปซื้อของก่อน
   
Transportation : [Subway]
Euljiro 1(il)-ga Station
(Line 2 / Exit 5,6) or Myeong-dong Station
(Line 4 / Exit 5, 6, 7)
 
นัมแดมุน

เพียงเดินเท้าไปไม่กี่นาทีจากประตูนัมแดมุนอันเก่าแก่ของกรุงโซล เราก็จะเห็นตลาดกลางแจ้ง ซึ่งใช้ชื่อเดียวกัน ตลาดนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองและโรงแรมใหญ่ๆ และเป็นที่จำหน่ายสินค้าที่เลือกสรร อย่างดีของประเทศ ประวัติของตลาดนี้เก่าแก่ไปถึงราชวงศ์โชซอนทีเดียว และจากสมัยนั้น มาจนปัจจุบันตลาดนี้ก็เป็นศูนย์การค้าระหว่างเขตเมือง เละเขตชนบท ตลาดนัมแดมุนเป็น ศูนย์กลางค้าส่ง และเราจะหาสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหาร ดอกไม้ เครื่องมือ ผมปลอม เครื่องแก้ว เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ เครื่องกีฬา กระเป๋าเสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน เป็นต้น

 
ทงแดมุน

ตลาดนี้มีชื่อเสียงมานานในความเป็นตลาดกลางแจ้ง แต่สภาพของมันกำลังถูกเปลี่ยนไปใหม่ ด้วยการเป็นศูนย์กลางการช็อปปิ้งสมัยใหม่ เช่น เมซา

ที่ตลาดนี้เราสามารถ ซื้อข้าวของและ ต่อราคา ได้อย่างสนุกทีเดียว เพราะมีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้า ที่ทันสมัยอยู่ด้วยนับ 10 ร้าน หรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ แบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง และมีแสงสี และดนตรีตลอดคืน

สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา

ตลาดทงแดมุนกลายมามีชื่อเสียงในเรื่องราคาสินค้าเสื้อผ้า ซึ่งเหมือนเสื้อผ้าในห้างแต่ราคาถูกกว่า และในปัจจุบัน ตลาดนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยร้านต่างๆ เช่น Migliore, ตึก Doosan Tower, hello apM, Blue Gate และ Designer Club และเน้นลูกค้า กลุ่มวัยรุ่นเป็นหลัก
Transportation : [Subway]
Dongdaemun Station (Line 1,4),
Dongdaemun Stadium Station (Line 2,4)
 
อีแทวอน


จากสี่แยกอีแทวอนนั้น จะมีเขตท่องเที่ยว ยาวเหยียด ไปจนผ่านโรงแรมแฮมิลตันจนถึง ฮันนัมดง ณ ที่นี้เต็มไปด้วยร้านรวงประมาณ 2,000 ร้าน และบาร์ดนตรีแจ๊ส คลับ และร้านอาหารพื้นเมือง บริเวณนี้ เป็นทั้งที่พักของชาวต่างชาติในเกาหลี รวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน รอบๆ บริเวณโรงแรมแฮมิลตันก็มีร้านอยู่รวมๆ กันถึง 1,000 ร้าน
ขายเครื่องหนัง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ตามทางเท้า ก็มีแผงขายของกว่า 400 แผง ขายของที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ง เช่น หมวก เสื้อยืด สิ่งละอันพันละน้อย และอื่นๆ อีกมากมาย อีแทวอนยังเป็นแหล่งขายอาหารนานาชาติ เช่น อิตาลี สวิส เยอรมัน เม็กซิกัน อินเดีย ปากีสถาน ไทย เป็นต้น ในยามค่ำคืน อีแทวอนก็กลายเป็น บริเวณสนุกน่าตื่นเต้นสำหรับคนกลางคืน ในยามที่ไฟตามเขตการค้าธุรกิจการงานดับลง เพิงตามทางเท้าก็เปลี่ยนเป็นรถเข็นขายเครื่องดื่ม และของกินเล่น นอกจากนั้น ก็ยังมีคลับและคาราโอเกะ สรุปแล้วอีแทวอนก็เป็นแดนที่สว่างไสวตลอดคืน
Transportation : [Subway] Itaewon Station (Line 6)
 
มหาวิทยาลัยฮงอิก

บริเวณมหาวิทยาลัยฮงอิก
เมื่อกล่าวถึงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางศิลปะที่มีชื่อเสียง และ
บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณซึ่งหนุ่มสาวสมัยใหม่ของเกาหลีมักจะมาเที่ยวกัน บรรดาชาวร็อค เทคโน
ฮิปฮอป พวกคลั่งแจ๊ซซ์ จะมารวมตัวกันที่ภัตตาคารคาเฟ่ และบาร์หรูหรา และเสริมให้บรรยากาศ คึกคักไปทั่วบริเวณ เเต่บริเวณนี้แตกต่างจากที่อื่นคือ จะไม่มีร้านเสื้อผ้า และเครื่องประดับมากเท่า ที่อื่น แต่ก็ยังมีพอที่จะเดินซื้อของได้สบายๆ

 
ตลาดงานศิลป์
ทุกวันเสาร์ตรงลานด้านหน้าประตูหลักของมหาวิทยาลัยฮงอิก จะเต็มไปด้วยสีสันของงานหัตถกรรม เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องใช้ภายในบ้าน เหล่านี้มีทั้งที่ทำมาจาก โลหะ ผ้า และวัสดุอื่นๆ ซึ่งสามารถซื้อหากันได้ ตลาดงานศิลป์จะเปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 13.00 – 18.00 น. เนื่องด้วยที่นี่เป็นตลาดกลางแจ้ง สภาพอากาศจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ไม่สามารถเปิดตลาดได้ ดังนั้นจึงควรจะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางมาที่นี่

บริเวณรอบซินชน
ซินชนคือบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใหญ่ทั้งสาม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และมหาวิทยาลัยโซกัง ที่นี่มีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสริมสวย ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้าแฟชั่นอื่นๆ โรงละคร สำหรับการแสดงสด Jazz Cafe และ Rock Cafe´ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า เละศูนย์การค้าต่างๆ เป็นแหล่งของนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือใครๆ ก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มสาว

  
ถนนสายแฟชั่น

จะเริ่มจากประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และไปจนสถานีมหาวิทยาลัย และต่อเนื่องไปถึงสถานีรถไฟซินชน บนถนนตลอดทั้งสาย จะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า จำนวนมากมาย อันเป็นที่มาของชื่อ “ถนนสายแฟชั่น” มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์เนม ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ร้านเครื่องประดับ เเละร้านรองเท้า ข้าวของราคาไม่แพงมาก และมีรูปแบบเข้ากับสมัยนิยมของเกาหลี ที่นี่เป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นกรุงโซล

 
บริเวณอับกุจอง-ดง
เดินจากสถานีอับกุจองประมาณ 20 นาที ก็จะถึงย่านที่รายล้อมไปด้วยแกลเลอรี่ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ บริเวณนี้รู้จักกันในนาม โรดีโอสตรีทของเกาหลี ที่มีธุรกิจแฟชั่นตั้งแต่ร้านดีไซเนอร์ราคาแพง ไปจนถึงร้านขายเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ วัยรุ่นเกาหลีที่นิยมการแต่งตัวจะมารวมกันที่นี่ิ และความสนุกสนานมากมาย ที่หาตั้งแต่ความพึงพอใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้มองดูผู้คนในชุดแฟชั่น เหล่านี้ คนดังของเกาหลีก็นิยมมาที่อับกุจอง-ดง เช่นกัน และที่ที่คนดังไปกันก็ย่อมจะไม่ธรรมดา ถัดไปหนึ่งบล็อกจะเป็นถนน ชงดัม-ดอง ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านของประดับ ห้องแสดงงานศิลป์ ร้านกาแฟ เลาจ์และบาร์
 
คังนัม
บริเวณรอบคังนัม
บริเวณใกล้ๆ กับสถานีคังนัม บริเวณนี้มักจะคลาคล่ำไปด้วย หนุ่มสาวตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ที่นี่มีผับ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไนต์คลับ โรงภาพยนตร์ ร้านค้าแฟชั่น ห้างสรรพสินค้า และร้านหนังสือ อยู่มากมาย ทำให้มีกิจกรรมและสิ่งบันเทิงให้ทำมาก
 
อินซาดง


ติดกับอินซาดงคือนากวันอาเขต เป็นทางเดินซื้อของซึ่งสองข้างทาง จะเป็นจะเป็น ตลาดเครื่องดนตรี ร้านขนม และของประณีตต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีพระราชวัง อึนเฮียนกุง ที่อยู่ของผู้สำเร็จราชการ แดวอนกุงในสมัยราชวงศ์โชซอน ผู้ซึ่งปิดประตูอาณาจักรต่อชาวต่างชาติ และโชเกซา ซึ่งเป็นวัดหลักของนิกายพุทธ ที่สำคัญของเกาหลี ที่เรียกว่า โชเกจอง ในวัดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมพิธีสวดมนต์แบบศาสนาพุทธ ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอม ของธูป ถนนที่ผ่านวัดโชเกซานั้น เต็มไปด้วยร้านขายไม้เคาะ ระฆังไม้ เสื้อคลุมสีเทา ลูกประคำ ธูป เครื่องทองเหลือง และสินค้าที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาต่างๆ
Transportation : [Subway]
Jongno 3-ga Station (Line 1, 3, 5/ 10 minute walk), Anguk Station
(line3/ 5 minute walk), Jonggak Station (Line1/ 10 minute walk)

ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี
เมื่อถึงสนามบิน
มารู้จักเกาหลีใต้กัน
สินค้ายอดนิยม
ภาษาเกาหลีที่เป็นประโยชน
โทรศัพท์กลับบ้าน
แพ็คเกจท่องเที่ยวเกาหลี
Winter
Spring
Autumn
Summer
Festival
ข้อมูลสนับสนุน
จองที่พัก
จองตั๋วเครื่องบิน
ข่าว HOT
sitemap


แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
Korea Vacation Holiday Co., Ltd Korea vacation holiday ขอนำเสนอ ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เที่ยวเกาหลีราคาประหยัด เที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง แพ็คเกจทัวร์ โปรโมชั่นทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก จองโรงแรมในเกาหลี เที่ยวเกาหลี
World Discovery Travel Services Co., Ltd World Discovery-travel ทัวร์ต่างประเทศ กับเรา ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน ทัวร์สิงค์โปร ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์มาเก๊า ทัวร์ยุโรป เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวกับเราทั่วโลก ให้เรา สร้างความประทับใจให้คุณ
 
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง