E - newsletter subscribe :

 
 
เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
1) ข้อมูลทั่วไปก่อนไปเกาหลี
2) เตรียมเสื้อผ้าไปเกาหลี
1) ข้อมูลทั่วไปก่อนไปเกาหลี
เวลา
เวลาของประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการบิน
จากประเทศไทยมุ่งตรงสู่เกาหลี ขาไปใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ขากลับจะนานกว่าขาไป ประมาณ 30 นาที่ถึง 1 ชั่วโมง เพราะบินทวนกระแสลม
กระเป๋าเดินทาง
โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีนั้น ไม่มีพนักงานบริการยกกระเป๋า ท่านต้องยกกระเป๋าเอง ในการเข้าพักยังโรงแรมต่างๆ

ภาษา
ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษจะใช้กันได้น้อย
สกุลเงินที่ใช้

เกาหลีใช้เงินสกุล วอน (won)
เงินวอนที่เป็นเหรียญมีราคา 10, 50, 100 และ 500 วอน
ส่วนธนบัตรมีราคา 1,000, 5,000, และ 10,000 วอน
สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ที่ธนาคาร และร้านแลกเงินทั่วไป อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความผันผวนของสภาวะตลาด เงินบาท 26 บาท = 1,000 วอน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552)

บัตรเครดิต
ใช้ได้ทั้งบัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ส่วนใหญ่ใช้ได้เกือบทุกที่ เช่น ร้านค้าทั่วไป ร้านปลอดภาษี
กระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้าในประเทศเกาหลี ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งแบบ 110 และ 220 โวลต์
ปลั๊กสองขาแบบแบน = 110 โวลต์
ปลั๊กสองขาแบบกลม = 220 โวลต์
ยารักษาโรค
สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวกรุณาเตรียมยาไปด้วย พร้อมเอกสารกำกับยา และแจ้งให้ หัวหน้าทัวร์ทราบด้วย
ห้องน้ำ
สุขาสาธารณะสะอาดมีอยู่ทั่วประเทศเกาหลี และสามารถใช้ห้องสุขาในอาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า หรือภัตตาคาร

ธรรมเนียมการทิป
หากท่านพอใจกับการบริการที่ได้รับ ท่านสมารถให้ทิป เพื่อเป็นการกำลังใจแก่มัคคุเทศก์ และคนขับรถได้ โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 3 UDS ต่อวันต่อคน
การนอนแบบอนดอล (Ondol)

คนเกาหลีจะนอนบนเสื่อหนาปูบนพื้น ซึ่งใต้พื้นห้องจะมีท่อที่ทำด้วยหิน หรือคอนกรีต สมัยโบราณ ลมร้อนจะถูกระบายผ่านท่อ เพื่อทำให้เกิดความร้อนโดยมีดินเหนียว และปูนนำมาวางบนหิน เพื่อป้องกันผู้อาศัยไม่ถูกรบกวนด้วยสารพิษ ระบบทำความร้อนใต้พื้นนี้ เรียกว่า อนดอล ในสมัยปัจจุบัน ห้องพักแบบ “อนดอล” ยังมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในต่างจังหวัด หรือกรุงโซล

การอาบน้ำแร่

การอาบน้ำแร่ เป็นที่นิยมมากในเกาหลี คนเกาหลีเชื่อว่า การอาบน้ำแร่ สามารถรักษา โรคภัยไข้เจ็บ โรคผิวหนัง และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม สถานที่อาบน้ำแร่ จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นสวนน้ำที่มีอยู่ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ส่วนที่สอง เป็นการอาบน้ำแร่แบบเกาหลี โดยจะไม่อนุญาตให้ใส่ชุดชั้นใน หรือชุดว่ายน้ำใดๆ เข้าไปอาบน้ำแร่เป็นอันขาด
 
2) เตรียมเสื้อผ้าไปเกาหลี

เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l